Médicos Radiólogos

Diego Escalante

Diego Escalante
Director Médico

CMP:33285

Hernán Tovar

Hernán Tovar
Jefe - División Neurodiagnóstica

CMP:29211

Italo Uribe

Italo Uribe
Médico Radiólogo

CMP:16464

Jeremy Carpio

Jeremy Carpio
Jefe - División Intervencionismo

CMP:34861

Elder Silva

Elder Silva
Jefe - División Cuerpo

CMP:31920

Gonzalo Del Carpio

Gonzalo Del Carpio
Médico Radiólogo

CMP:42137

Soledad Laura

Soledad Laura
Médico Radiólogo

CMP:42202

Raymundo Sernaqué

Raymundo Sernaqué
Jefe - División Oncodiagnóstica

CMP:45605

Claudia Lazarte

Claudia Lazarte
Jefe - División Pediátrica

CMP:51751

Magaly Padilla

Magaly Padilla
Médico Radiólogo

CMP:51965

Miguel Rios

Miguel Rios
Médico Radiólogo

CMP:58743

Carolina Mondoñedo

Carolina Mondoñedo
Médico Radiólogo

CMP:61380

Daniel Martínez

Daniel Martínez
Médico Radiólogo

CMP:73205

Juan Urquiaga

Juan Urquiaga
Jefe - División Cardiovascular

CMP:32800

Marco Oriundo

Marco Oriundo
Jefe - División Musculoesqulética

CMP:53919

Antonio Florian

Antonio Florian
Médico Radiólogo

CMP:43869

Tecnólogo Médico

Descripcion para el SEO

Maria Teresa De Pina
Tecnólogo Médico

CTMP :4655

Descripcion para el SEO

Armando Gonzáles
Tecnólogo Médico

CTMP :1203

Descripcion para el SEO

César Quezada
Tecnólogo Médico

CTMP :3533

Descripcion para el SEO

Christian Hurtado
Tecnólogo Médico

CTMP :6069

Médico Anestesiólogo

Descripcion para el SEO

Milagritos Cerdán
Médico Anestesiólogo

CMP:39428 / RNE:19280

Leyenda

Division Cuerpo
Division Cardiovascular
Division Musculoequeletica
Division Neurodiagnostica
Division Oncodiagnostica
Division Pediatrica
Division Intervencionismo
Division Fetal